Co sa stalo, přihodilo
lidová - úprava Jiří Pavlica
zpěv Hradišťan, Sbor Stojanova gymnázia Velehrad, Sbor Viva la musica Gymnázia Uherské Hradiště
Co sa stalo, přihodilo na horách,
to neviděl a neslyšel žádný v těch dobách.
Anděl se jest ukázal, radosť velkú zvěstoval,
chvála Bohu, pokoj lidu, tak prozpěvoval.

Ach, novina přeradostná, bratrové!
Co žádali dnes dočkali mnozí králové,
neb Panenka přečistá porodila jest Krista,
dítě malé a spanilé, v chlévě u města.

Hrajte, trubte a zpívajte vesele,
idem vítat do Betléma dnes Spasitele.
Vítaj nám, narozený, z dávna předpověděný,
skrz proroky Duchem Svatým nám oznámený.

Vezmi, Juro, své husličky k Betlému
a ty, Pavle, se svú basú pospíchaj k němu.
Ty, Josefe, s cimbálem, ať zahrajem před Pánem,
břinky, břinky, tydli, fidli, tak mu zahrajem.

Sláva Bohu na výsostech našemu,
jeho Synu z Panny čistej narozenému!
Uděl nám svej milosti, Ježíšku na výsosti
a po smrti přijmi k sobě nás do radosti.

Amen, amen zazpívajme společně,
by nám ráčil uděliti království věčné!
Ó, Ježíšku, Králi náš, přijmi nás na svůj salaš
mezi svoje vyvolené a nás věčně spas!