Čas radosti, veselosti
lidová - úprava Jiří Pavlica
zpěv Hradišťan a Kantiléna
Čas radosti veselosti nastal světu nyní,
neb Bůh věčný nekonečný narodil se z Panny,
v městečku Betlémě, v jesličkách na seně,
leží malé pacholátko na zimě.
Co jsme všichni lidé hříšní s radosti čekali,
to andělé dnes vesele, sú nám zvěstovali,
a proto plesejme, všichni se radujme,
pacholátku nemluvňátku zpívejme.
Spasiteli kvítku milý, Pane náš, Ježíši,
z čisté Panny narozený poklade nejdražší,
Pane náš, králi náš, skloň se k nám, jako Pán,
dej milosti, dej radosti dojít k nám.