Hradišťan O slunovratu - Slovácké divadlo
Hlavním zdrojem inspirace pro pásmo se staly básně Jana Skácela a texty lidové poezie, na jehož základech autoři vystavěli projekt reflektující koloběh roku a lidského života. Naším pořadem O slunovratu chceme připomenout mnohé z principů, které ctili a chápali lidé před námi, a které jsou platné a potřebné i pro dnešního člověka. Uvědomění si sounáležitosti s přírodou a ročním koloběhem je jedním z nich a dává lidskému životu i jeho snažení jistý řád.