Sešli se III.
Lotos / 2002
 1. Laudate omnes gentes
 2. Můj milý člověče
 3. Kyrie, Rex Genitor
 4. Gaude Virgo Mater
 5. Pane Bože, buď při nás
 6. Píseň novou Pánu zpívejme
 7. Kristus z mrtvých vstal
 8. Blažený muž
 9. Radujte se všichni lidé
 10. Neboť Bůh měl svět tak rád
 11. Právě teď
 12. Ej, ctná Panna
 13. Laudate Dominum
 14. Kéž by svět trval
 15. Žalm 14 a 126
 16. Modlitba Noemova
Už třetí pokračování výběrů skladeb ze stejnojmenného ostravského televizního seriálu, ve kterém uváděl J.Pavlica své hosty.
 
Tento díl je věnován oblasti, která může být označována jako hudba duchovní. Většina uváděných skladeb byla vytvořena pro chrámové prostředí a proto se tentokrát natáčelo v ostravském kostele sv. Václava. Zazněla zde křesťanská hudba z dob ranného středověku až po současnost. Vedle hostitelského Hradišťanu s písněmi Alice Holubové vystoupilo s ukázkami gregoriánského chorálu a středověké polyfonie Nové literátské bratrstvo Chorosch z Prahy. Renesanční duchovní hudbu představil vokální soubor Madrigal Quintet Brno pod vedením Romana Válka. Silný dojem zanechal komorní sbor pravoslavné církve sv. Cyrila a Metoděje, Oktoich z polské Wroclawi. Současný nejrozšířenější projev mladých křesťanů reprezentovala Schola studentů olomouckých vysokých škol Střípky. Nechybělo ani společné zpívání všech účinkujících.
 
Druhá část tohoto výběru se vrací opět do ostravského klubu Parník, kde se o dva roky později sešli Hradišťan a východočeská folkrocková skupina věnující se převážně zhudebňování biblických textů - Oboroh.
 
Výběr a sestava: Jiří Pavlica
Zvuková režie: Lubomír Výrek, Ivo Roubal
Nahrávky převzaty z České televize Ostrava, natočeno v klubu Parník a kostele sv. Václava